ChessAcademy.am

Կարգեր

Մինչև 8, 10 և 12 տարիքային խմբերում կարգեր են լրացրել հետևյալ մասնակիցները.

Ստեփան Ավագյանի հուշամրցաշար 2018- մինչև 8 տարեկաններ
1 Ավանեսյան Ալեքսանդր IV
2 Դավթյան Գեղամ IV
3 Ղազարյան Բաբկեն                                         IV
4 Հարությունյան Վահե IV
5 Վերդյան Էլեն IV(I)
6 Ենոքյան Արգամ IV(I)

 

Ստեփան Ավագյանի հուշամրցաշար 2018- մինչև 10 տարեկաններ
1 Գրիգորյան Դավիթ                                        I
2 Պետրոսյան Համլետ                                I
3 Մկրտչյան Հովհաննես I(I)
4 Դաղունց Տիգրան                                          II
5 Ղազարյան Նարեկ                                         II
6 Հայրունի Սուրեն                                            II
7 Կարապետյան Տիգրան                                  II
8 Հակոբյան Ալեն                                               III
9 Իսրայելյան Վարդան                                      III
10 Խաչատրյան Լյովա                                        III
11 Բալայան Ռուզան                                           IV
12 Կիրակոսյան Գևորգ                                       IV
13 Թադևոսյան Հրաչյա                                       IV
14 Ավետիսյան Լևոն                                           IV(I)

 

Ստեփան Ավագյանի հուշամրցաշար 2018- մինչև 12 տարեկաններ
1 Մարգարյան Միքայել    I(I)
2 Մուրադյան Արսեն         I(I)
3 Խաչիկյան Հայկ              II

Օգտակար հղումներ

Հովանավոր

Կազմակերպիչ

Developed by 5165m Studio